Zorgverzekering – informatie

Opzeggen huidige zorgverzekering

De zorgverzekeraars sturen u ieder jaar vóór 19 november de zorgpolis voor het komende jaar toe. Wanneer u besluit over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, dan dient u uw huidige zorgverzekering vóór 1 januari op te zeggen. U kunt zich vervolgens uiterlijk tot 1 februari aanmelden bij een nieuwe verzekeraar, de ziektekostenverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Vaak bieden zorgverzekeraars een opzegservice aan.  Wanneer u zich vóór 1 januari aanmeld bij de nieuwe verzekeraar, dan kunt u hen vragen uw oude verzekering op te zeggen.

Annuleren zorgverzekering

Wanneer u een zorgverzekering heeft afgesloten heeft u nog 14 dagen bedenktijd. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat u de bevestiging van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. U kunt eventueel zonder opgaaf van redenen vermelden dat u de zorgverzekering wilt annuleren en de stukken terug sturen.

Hoogte van de premie

Er is geen vastgestelde premie, dit betekent dat zorgverzekeraars met elkaar kunnen concurreren wat betreft de zorgpremie.  De verschillen tussen de zorgpremies zijn dan ook erg groot.

Bovenop uw basisverzekering  kunt u kiezen voor aanvullende verzekeringen, zoals een tandartsverzekering voor personen boven de 18 jaar en een aanvullende verzekering voor brillen en lenzen. De kosten voor de aanvullende verzekeringen komen bovenop de zorgpremie van de basisverzekering.

Iedere verzekeraar hanteert ook een verplicht eigen risico, het deel van de zorgkosten dat u via de basisverzekering zelf dient te betalen. Voor het jaar 2013 geldt een eigen risico van €350, wat inhoudt dat u de eerste €350 aan medische kosten zelf dient te betalen. U heeft de mogelijkheid dit eigen risico te verhogen met maximaal €500 tot een bedrag van €850, hierdoor zal de premie lager uitkomen.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de ziektekosten, hoe lager uw inkomen hoe hoger uw zorgtoeslag. De volgende eisen worden gesteld om in aanmerking voor zorgtoeslag te komen:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft een ziektekostenverzekering
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U bent niet gedetineerd
 • Uw inkomen en dat van een eventuele toeslagpartner mag niet te hoog zijn

Naturaverzekeringen en restitutieverzekeringen

Er bestaan grofweg twee soorten verzekeringen: naturaverzekeringen en restitutieverzekeringen. Bij een naturapolis heeft de verzekeraar  de verplichting tot het verstrekken van zorg, terwijl bij een resitutiepolis de verzekeraar een verplichting tot vergoeding van de zorgkosten heeft.

In de praktijk betekent dit dat u met een naturapolis alleen terecht kunt bij zorgverleners waarmee de verzekeraar afspraken heeft gemaakt.  U hoeft in dit geval geen nota’s voor te schieten, deze komen automatisch bij de verzekeraar terecht. Indien u naar een zorgverlener gaat waarmee geen afspraken zijn gemaakt, dan kan het zijn dat u zelf een deel van de kosten moet betalen.

Met een restitutiepolis bent u echter vrij in de keuze voor een zorgverlener, er hoeven dus geen afspraken te zijn gemaakt met de zorgverzekeraar. Wanneer de behandeling binnen de polisvoorwaarden valt wordt deze gewoon volledig vergoedt.  U dient er echter wel rekening mee te houden dat u bij deze verzekeringsvorm wel bepaalde nota’s moet voorschieten.

Eigen risico

Iedere zorgverzekeraar in Nederland hanteert een verplicht eigen risico, dit is het deel van de zorg waarvoor u zelf dient te betalen. In 2013 geldt er een verplicht eigen risico van €350, dit betekent dat u de eerste €350 aan medische kosten zelf moet betalen. U kunt ervoor kiezen dit eigen risico met maximaal  €500t e verhogen  tot een bedrag van €850.

De volgende zorg valt niet onder het eigen risico:

 • Zorg van de huisarts
 • Zorg die door de aanvullende verzekeringen wordt vergoed
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Nationale  bevolkingsonderzoeken
 • De griepprik, indien u behoort tot één van de risicogroepen
 • Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar

Dekking

Met de verplichte basisverzekering is iedere Nederlander verzekerd van medisch noodzakelijke zorg.  Er is door de overheid een wettelijk basispakket samengesteld dat geldt voor iedere inwoner in Nederland. Hieronder valt:

 • Geneeskundige zorg (o.a. huisarts, ziekenhuizen en medisch specialisten)
 • Ziekenhuisverblijf
 • Tandheelkundige zorg  (vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit) Hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer
 • Paramedische zorg (fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering).

Voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen, zoals therapieën en brillen, kunt u aanvullende verzekeringen afsluiten. Deze aanvullende verzekeringen zijn dus niet verplicht! 

Dekking tandarts

Indien u jonger bent dan 18 jaar worden de meeste tandartsbehandelingen vergoed. Wanneer u ouder bent dan 18 jaar, dan dekt de basisverzekering deze behandelingen niet! Als u deze zorg toch graag wilt verzekeren, dan kunt u kiezen voor een aanvullende verzekering. Er bestaan verschillende dekkingen, hoe hoger de dekking, hoe hoger de premie.

Orthodontie wordt alleen door de basisverzekering vergoed bij een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond of het gebit.

Dekking fysiotherapie

Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, dan heeft u recht op de volledige vergoeding van maximaal 9 behandelingen per jaar. Indien deze behandelingen niet het gewenste effect hebben, dan worden ook de daarop volgende 9 behandelingen volledig vergoed. Indien u jonger bent dan 18 jaar en last heeft van een chronische aandoening die wordt genoemd op de zogenaamde chronische lijst, dan  is bestaat er een grote kans dat alle behandelingen door de basisverzekering worden vergoed.

Vanaf 18 jaar heeft u geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie, u kunt zich hier echter wel aanvullend voor verzekeren. Wanneer u 18 jaar of ouder bent en last heeft van een chronische aandoening die wordt vermeld op de chronische lijst, dan dient u zelf de eerste twintig behandelingen te betalen. De overige behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed.

Dekking medicijnen

Om te zien welke medicijnen door uw zorgverzekeraar worden vergoed en welke bijdrage er wordt gehanteerd kunt u terecht www.medicijnkosten.nl.  U ziet hier onder andere ook welke kosten u zelf dient te betalen en of er eventueel een vervangend genees middel bestaat dat wel volledig door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Dekking buitenland

Spoedeisende hulp in het buitenland valt onder uw basisverzekering, tegen het maximaal in Nederland geldende tarief. Wanneer u vaak naar landen gaat waar de zorg duurder is dan in Nederland is het verstandig om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Wanneer u er voor kiest om een medische ingreep in het buitenland te ondergaan wordt deze niet vergoed door de basisverzekering. U dient in dit geval aanvullend verzekerd te zijn en toestemming van uw verzekeraar te hebben.

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.