Reisverzekering – informatie

Algemeen

Een reisverzekering is een verzekering die schade dekt tijdens het reizen. De verzekeringen die we thuis hebben afgesloten gelden vaak gedeeltelijk of zelfs helemaal niet in het buitenland. U kunt op reis altijd geconfronteerd worden met gebeurtenissen die een behoorlijke financiële impact hebben. Met een reisverzekering hoeft u deze kosten niet zelf te betalen. Reisverzekeringen dekken onder andere buitengewone kosten, ongevallen en schade met betrekking tot de bagage.

Er bestaan grofweg twee soorten reisverzekeringen: kortlopende en doorlopende reisverzekeringen.  Met een kortlopende reisverzekering bent u slechts verzekerd voor de duur van de vakantie. Bij een doorlopende reisverzekering bent u het gehele jaar door verzekerd. Wanneer u meerdere malen per jaar op vakantie gaat bent u vaker goedkoper uit met een doorlopende reisverzekering.

Afsluiten van een reisverzekering

Er bestaan grote verschillen tussen de bestaande reisverzekeringen. Let er bij het afsluiten van een reisverzekering goed op dat deze aansluit bij de risico’s u op reis loopt. Voorkom daarnaast ook dubbele dekkingen, wanneer u bijvoorbeeld een abonnement heeft bij de ANWB is het niet nodig om ook te kiezen voor de module pechhulp.

Opzeggen huidige reisverzekering

Sinds 2010 mogen reisverzekeringen niet meer stilzwijgend worden verlengd. De verzekeraar dient de verzekerde tijdig op de hoogte te brengen van het feit dat de reisverzekering verlengd gaat worden. Daarnaast dient de verzekeraar te vermelden op welke wijze de reisverzekering kan worden opgezegd.

De contractvervaldatum is leidend wanneer u uw reisverzekering wilt opzeggen. Na de afloop van de contractperiode kunt u de verzekering maandelijks beëindigen. Dit geldt overigens alleen voor de verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars

Wat bepaalt de hoogte van de premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van:

 • Het dekkingsgebied (wereld, Europa, Nederland)
 • De gekozen dekking (bagagedekking, annulering, medische kosten of wintersport)
 • De reisduur
 • Het aantal personen op de polis
 • De reissom

Aanpassen doorlopende reisverzekering

U kunt uw doorlopende reisverzekering bij de meeste verzekeraars tussentijds aanpassen. Uitbreiden van de dekking kan in veel gevallen direct, wanneer u de dekking verlaagt kan dit soms even duren.

Ingang reisverzekering

De reisverzekering gaat direct in vanaf het moment dat u of uw bagage de woning verlaat.

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering dekt de kosten die het gevolg zijn van het annuleren van uw vakantie. Vaak bedragen de annuleringskosten een percentage van de reis-/ huursom. Het kan ook voorkomen dat u uw vakantie halverwege moet afbreken vanwege persoonlijke omstandigheden. Ook dan keert de annuleringsverzekering een vergoeding uit voor de gemiste vakantiedagen.

Een annuleringsverzekering keert meestal uit in geval:

 • Van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van de verzekerde of diens naaste familieleden (eerste of tweede graad).
 • Als u een verplichte inenting op medisch advies niet kunt ondergaan.
 • Buiten uw schuld ontstane werkloosheid door onvrijwillig ontslag (bijvoorbeeld door de sluiting van het bedrijf).
 • Complicaties bij de zwangerschap.
 • Onverwachte toewijzing van een huurwoning, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis.
 • Echtscheiding, met de voorwaarde dat de juridische procedure in gang is gezet.
 • Uitval van uw vervoermiddel, waarmee u de reis zou gaan maken (binnen 30 dagen voor aanvang van de reis).

Niet iedere verzekeraar hanteert deze criteria, lees daarom altijd de polisvoorwaarden!

Wat valt onder de dekking

De dekking van uw reisverzekering hangt af van de door u gekozen modules. U heeft hierbij de keuze uit:

 • Buitengewone kosten: dekking van kosten die zijn ontstaan door onvoorziene gebeurtenissen
 • Bagage: uw bagage is verzekerd tegen een bepaald maximumbedrag in geval van verlies, diefstal, beschadiging of vermissing.
 • Ongevallen: In geval van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeveer keert de verzekeraar een vast bedrag uit.
 • Medische kosten: de verzekeraar dekt die kosten die het gevolg zijn van ziekte of een ongeval. Normaal gesproken vallen de medische kosten in het buitenland onder uw zorgverzekering.  De reisverzekering vergoed aanvullend op de zorgverzekering indien nodig.
 • Annulering: Er wordt uitgekeerd wanneer u de vakantie moet annuleren of wanneer u de vakantie tussentijds moet afbreken.
 • Pechhulp: De sleepkosten van de uw auto naar de garage en de repatriëringkosten van de auto vallen onder deze dekking

Wie vallen onder de dekking

De personen die staan vermeld op de polis vallen onder de dekking van de reisverzekering. Wanneer de situatie veranderd, bijvoorbeeld vanwege de geboorte van een kind, dient u dit zo snel mogelijk door te geven aan de verzekeraar. Zij kunnen vervolgens het aantal personen op de polis wijzigen. Dit kan er wel toe leiden dat de premie omhoog gaat.

Welke landen vallen onder de dekking

Het hangt van de dekking die u heeft gekozen af in welke landen u bent verzekerd. Meestal worden er drie soorten dekkingen onderscheiden: Nederland, Europa, wereld. Onder de Europadekking vallen over het algemeen de Europese landen inclusief de Azoren, Canarische Eilanden, Madeira en niet Europese landen aan de Middellandse Zee.

Daarnaast vallen de volgende landen vaak onder de Europadekking: Albanië, Algerije, Andorra, Azoren, België, Bosnië, Bulgarije, Canarische eilanden, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Madeira, Malta, Moldavië, Monaco, Marokko, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Schotland, Servië / Montenegro, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland.

Wat te doen bij schade?

Bagage: indien uw bagage is gestolen of verloren, dan dient u dit direct door te geven aan de plaatselijke politie. U kunt de reisleiding od de eigenaar van de accommodatie vragen om een schriftelijke verklaring indien de lokale autoriteiten niet willen meewerken.

U kunt de verzekeraar inlichten wanneer u weer terug bent in Nederland. Zij zullen u vragen aan te tonen dat u daadwerkelijk de eigenaar bent van de gestolen of verloren goederen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door middel van een aankoopnota, of eventueel met een garantiebewijs in combinatie met een foto van het artikel.

Calamiteiten: in geval van calamiteiten, zoals ziekte of overlijden van een familielid, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de alarmcentrale. Zij kunnen vervolgens veel voor u regelen, zoals een terugvlucht, vervangend vervoer of indien noodzakelijk een verlenging van uw verblijf.

Ziektekosten: in eerste instantie zult u de rekeningen voor medische kosten moeten indienen bij uw zorgverzekeraar. Het deel dat zij niet vergoeden kunt u vervolgens indienen bij de reisverzekeraar.

Krijg ik de nieuwwaarde van de spullen terug?

Alleen voor spullen die minder dan een jaar oud zijn (en in sommige gevallen minder dan een half jaar) wordt in veel gevallen de nieuwwaarde vergoed. Hierna wordt de dagwaarde alleen nog vergoed.

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.