Rechtsbijstandverzekering-informatie

Rechtsbijstandverzekering Algemeen

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op juridisch advies of daadwerkelijk bijstand bij geschillen. U kunt bij een rechtsbijstandverzekering terecht wanneer u schade is toegebracht door derden.  Denk hierbij aan de overheid, instellingen, ondernemers en particulieren.

Concrete situaties waarin u bij de verzekeraar terecht kunt zijn o.a.:

  • Problemen met aangekochte goederen/diensten
  • Conflict tussen u en uw verhuurder
  • Conflicten tussen u en uw werkgever

Een rechtsbijstandverzekering is opgebouwd uit verschillende modules: werk, wonen, verkeer en consument. U kunt hierbij dus zelf inschatten hoe groot u de kans acht binnen één van deze modules een in conflict te belanden. Uiteraard kunt u ook voor een totaalpakket kiezen.

Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van het gehele traject, van advies tot rechtszaak. Soms komt het voor dat externe partijen moeten worden ingehuurd, deze kosten worden in veel gevallen slecht tot een bepaald maximum vergoed.

Procederen

De verzekeraar bepaalt of er al dan niet geprocedeerd gaat worden. Als er is besloten dat u een (externe) advocaat kunt inschakelen, dan mag u die in de meeste gevallen zelf uitkiezen.

Meldingen

De verzekeraar zal uw zaak alleen in behandeling nemen indien (de oorzaak van) uw probleem niet al bestond op het moment dat de rechtsbijstanduitkering werd afgesloten, of wanneer u het probleem op dat moment nog niet had kunnen zien aankomen. Voor sommige problemen geldt tevens een wachttermijn van circa drie maanden na het afsluiten van de verzekering.

Eigen bijdrage

Sommige verzekeraars hanteren een eigen bijdrage (eigen risico). Dit geldt meestal alleen voor de externe kosten die de verzekeraar maakt, zoals een advocaat.

Dekking

Alle kosten die de verzekeraar zelf maakt worden altijd volledig gedekt de uw rechtsbijstandverzekering. De externe kosten die worden gemaakt worden vaak tot een maximum vergoed. Onder de externe kosten vallen onder andere de proceskosten en de kosten van een advocaat.

Wanneer probleem niet onder de dekking vallen, zijn verzekeraars in veel gevallen bereid om u gratis juridisch advies te geven.

Dekkingsgebied

De meeste polissen bieden dekking in Europa en in een aantal zaken rond de Middellandse Zee wat betreft schade , verkeers(verhaal)zaken en strafzaken. Voor geschillen uit arbeidsovereenkomsten en sociaal verzekeringsrecht geldt er vaak alleen dekking in Benelux en Duitsland. In de andere gevallen is de dekking veelal beperkt tot Nederland.

Wie vallen onder de dekking?

De verzekeringnemer, de echtgeno(o)t(e)/partner, de minderjarige kinderen, de meerderjarige ongehuwde
kinderen die inwonen of voor studie uitwonend zijn en de inwonende (schoon)ouders vallen onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering.

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.