Opstalverzekering – informatie

Een opstalverzekering is een verzekering die eventuele schade aan uw huis dekt. Onder de term ‘opstal’ verstaat men alle vaste onderdelen van uw huis. Denk hierbij aan deuren, leidingen, schuurtjes etc. Maar ook een schutting en een vaste keuken vallen onder de opstal. De waarde van de opstal wordt bepaald aan de hand van de herbouwwaarde.

Net zoals bij de inboedelverzekering, bestaan er verschillende soorten opstalverzekeringen. Deze indeling is gebaseerd op de geboden dekking.

Brandverzekering

Zoals de naam al aangeeft biedt de brandverzekering dekking tegen schade als gevolg van brand. In veel gevallen valt schade als gevolg van het blussen, blikseminslag en ontploffing ook onder de dekking. In de praktijk wordt er niet meer zo vaak voor deze verzekering gekozen omdat men voor een iets hogere premie een betere dekking kan krijgen.

Uitgebreide opstalverzekering

Deze uitgebreide opstalverzekering biedt dekking tegen:

 • brand
 • ontploffing
 • blikseminslag
 • neerstortende vliegtuigen
 • storm (ten minste windkracht 7)
 • waterschade
 • diefstal en (poging tot) inbraak
 • vandalisme
 • olie, rook en roet
 • aanrijding en aanvaring
 • onvoorziene waterschade
 • omvallen van bomen, kranen en heistellingen
 • relletjes en opstootjes
 • schade dóór scherven van ruiten en spiegels (geen schade aan)

De extra uitgebreide opstalverzekering

De extra uitgebreide opstalverzekering dekt naast de uitgebreide opstalverzekering ook:

 • schroei-, zeng- en smeltschade
 • schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt
 • schade aan inhoud van koelkasten en diepvriezer t.g.v. het uitvallen van de stroom
 • hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in waterleiding op te sporen

De meest uitgebreide opstalverzekering (Allrisk)

De meest uitgebreide opstalverzekering, ook wel Allrisk genoemd, dekt ook de schade die het gevolg zijn van alle mogelijke plaatsvindende gebeurtenissen. Hierbij gelden echter wel enkele uitzonderingen. Denk hierbij aan:

 • Schade door aardbevingen
 • Schade door overstromingen
 • Schade door molest
 • Schade door atoomkernreacties
 • Schade aan funderingen

Premie

Er bestaan grote verschillen tussen de premies van de bestaande opstalverzekeringen.

De hoogte van de premie wordt bepaalt door:

 • Uw woonplaats
 • De herbouwwaarde van de woning
 • De door u gekozen dekking
 • Uw schadeverleden
 • Of u garantie tegen onderverzekering heeft

 Wanneer u over goede inbraakbeveiliging beschikt kan de verzekeraar u korting op uw premie geven. U kunt dit aantonen door middel van het politiekeurmerk Veilig Wonen of door over een Borg goedgekeurde inbraakinstallatie beschikken dat is aangelegd door een erkend bedrijf.

Appartement met Vereniging van Eigenaren

Voor een appartementencomplex moet door de Vereniging van Eigenaren (VVE) één gezamenlijke opstalverzekering worden afgesloten. De totale premie dient te worden gedeeld door de appartementseigenaren.

Het kan voorkomen dat de VVE ‘slapend’ is. In dat geval is het mogelijk om voor uw appartement een opstalverzekering af te sluiten.

Hoe voorkomt u onderverzekering

Om te voorkomen dat u bent onderverzekerd is het belangrijk dat u de herbouwwaarde van het huis nauwkeurig laat vaststellen.  De herbouwwaarde wordt vastgesteld door middel van de Herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars. U bent dan vaak ook verzekerd tegen onderverzekering.

U kunt er ook voor kiezen een indexclausule in de polis te laten opnemen.  Het bedrag waarvoor u bent verzekerd wordt dan automatisch aan de welvaartsstijging aangepast.

Glas

Glas is vaak meeverzekerd bij een opstalverzekering. Wanneer dit niet het geval is, kunt u ervoor kiezen om het apart mee te verzekeren.

Huurders kunnen in de huurovereenkomst controleren of ruitbreuk voor rekening van de verhuurder komt of dat men hier zelf voor moet betalen. Indien dit voor eigen rekening komt kan een huurder zich hier bij de meest verzekeraars ook voor verzekeren.

Herbouwwaarde

De premie van een opstalverzekering is gebaseerd op de zogenaamde herbouwwaarde van de woning, Dit is het bedrag dat nodig is om het huis, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming, op dezelfde plaats te laten bouwen. U kunt hierbij gebruik maken van de herbouwwaarde meter.

U kunt er ook voor kiezen de herbouwwaarde te laten vaststellen door een taxateur. Deze kosten komen echter wel voor rekening van de verzekerde.

Herbouwwaardemeter

De herbouwwaarde meter is een hulpmiddel waarmee u de herbouwwaarde van uw woning kunt vaststellen.  Ieder jaar wordt de herbouwwaarde meter door het Verbond van Verzekeraars ter beschikking gesteld. Er wordt bij de herbouwwaarde meter gebruik gemaakt van de gemiddelde bouwkosten per kubieke meter voor het type woning.

Schade

In geval van schade, dient u dit zo snel mogelijk bij uw verzekeraar te melden. Wanneer het gaat om kleine schades, dan kunt u de reparatiekosten doorgeven. Wanneer het echter gaat om grote schadebedragen, dan zal een schade expert de schade komen opnemen.

Diefstal en inbraak

Ingeval van diefstal of (poging tot) inbraak, dient u dit zo snel mogelijk te melden aan de verzekeraar. Daarnaast moet u aangifte doen bij de politie. Als uw verdwenen spullen niet binnen 30 dagen terug zijn heeft u recht op een schade-uitkering. Wanneer deze later alsnog worden gevonden, dan zijn ze in princiepe voor de verzekeraar

Kamerverhuur

Indien u één of meerdere kamer verhhuurt dient u dit te melden aan uw verzekeraar. Vaak gelden er in dat geval beperkende maarregelen en wordt er een hogere premie gerekend.

Na de aanvraag van de opstalverzekering zal de inboedelverzekeraar u een extra vragenlijst sturen waarin onder andere wordt gevraagd naar de brandveiligheid, de keuken en de mogelijkheid om de deuren op slot te doen.

Opzeggen huidige opstalverzekering

Per 1 januari 2010 is er een einde gekomen aan de stilzwijgende verlenging van opstalverzekeringen. Verzekeraars dienen tijdig te vermelden wanneer de opstalverzekering wordt verlengd en hoe de opstalverzekering eventueel kan wordt beëindigd. Wanneer de opstalverzekering voor de eerste maal is verlengd kunt u maandelijks opzeggen.

Dit geldt alleen voor verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.