Inboedelverzekering – informatie

Wat bepaalt de hoogte van premie?

De bestaande verzekeraars verschillen onderling sterk wat betreft de premie van de inboedelverzekeringen. De premie die u betaald voor u inboedel is afhankelijk van:

  • De waarde van uw eigendommen
  • Uw woonplaats
  • Het type woning
  • Eventuele preventiemaatregelen zoals een alarm of politiekeurmerk
  • De dekking
  • Uw schadeverleden
  • Of u een garantie tegen onderverzekering heeft of niet

Korting op de premie

Wanneer u over goede inbraakbeveiliging beschikt kan de verzekeraar u premiekorting geven. U dient dit wel aan te tonen door middel van het politiekeurmerk Veilig wonen of een BORG goedgekeurde inbraakalarminstallatie hebben dat is aangelegd door een erkend bedrijf.

Ook bij een vrijwillig eigen risico is soms premiekorting mogelijk.

Verhuizen

Wanneer u verhuist dient u de verzekeraar hiervan op de hoogte stellen. Bij verhuizing is uw inboedel in veel gevallen 30 dagen verzekerd op beide adressen. Het is altijd verstandig om de inboedelwaardemeter of de inboedellijst in te vullen wanneer uw woonsituatie is gewijzigd. Op deze manier voorkomt u dat u onderverzekerd bent.

Indexering

Indexering houdt in dat de verzekeraars het bedrag waarvoor uw inboedel is verzekerd aanpassen aan de waardeontwikkelingen op de markt. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw inboedelverzekering in de pas loopt met de prijsontwikkelingen.

 Inboedelverzekering opzeggen

Per 1 januari 2010 is er een einde gekomen aan de stilzwijgende verlenging van inboedelverzekeringen. Verzekerden worden tegenwoordig schriftelijk geïnformeerd van het feit dat de inboedelverzekering weer met één jaar wordt verlengd. Daarnaast wordt vermeld op welke wijze de inboedelverzekering kan worden stopgezet.

Verzekerden hebben na de eerste contractverlenging de mogelijkheid de inboedelverzekering maandelijks te stoppen. Dit geldt echter alleen bij verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

Het opzeggen van de inboedelverzekering dient schriftelijk te gebeuren. Vraag hierbij ook altijd om een schriftelijke bevestiging van de opzegging met daarin de datum waarop je de inboedelverzekering wenst te beëindigen.

Inboedel versus opstalverzekering

Onder de inboedelverzekering vallen alle roerende zaken . U kunt hierbij denken aan meubels, computers en fietsen. Het woonhuis zelf en de garage, schuur, schutting/omheining vallen onder de opstalverzekering.

Inboedelwaardemeter

Door middel van een inboedelwaardemeter kunt u eenvoudig de waarde van uw inboedel bepalen. De uitkomst is onder andere afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, de leeftijd van de hoofdkostwinnaar, het maandinkomen van de hoofdkostwinnaar en de  oppervlakte van de woning.

Dagwaarde en nieuwwaarde

Een inboedelverzekering vergoedt over het algemeen de nieuwwaarde van uw inboedel. Toch bestaan er enkele uitzonderingen:

  • Zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde
  •  Zaken die zijn onttrokken aan het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk zijn bestemd.
  •  Bromfietsen, caravans, aanhangwagen en vaartuigen

Schade door eigen schuld

Of de schade die u zelf heeft veroorzaakt is gedekt door uw inboedelverzekering, is afhankelijk van de gekozen dekking. Wanneer u voor de meest uitgebreide dekking heeft gekozen is dit wel het geval. Opzet, grove nalatigheid en gevolgschade van achterstallig onderhoud zijn echter altijd uitgesloten.

Sieraden

Uw sieraden zijn meestal tot een bedrag van maximaal 2.500 Euro. Wanneer uw sieraden meer waard zijn, dan kunt u deze extra meeverzekeren.

Vloer

Wanneer uw vloer gelijmd, geschroefd of gespijkerd is, valt deze onder de opstalverzekering. Wanneer deze echter los ligt valt deze onder de inboedelverzekering.

Schade expert

Indien de schade van grotere omvang is zal de verzekeraar de hulp inschakelen van een schade expert. Deze schade expert doet onderzoek naar de omvang en de oorzak van de schade. Op basis van zijn bevindingen wordt een rapport opgemaakt.

Wanneer u het niet eens bent met de bevindingen kunt u op kosten van de verzekeraar een eigen expert de schade laten vast stellen.

Diefstal

In geval van diefstal dient u hiervan de verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Daarnaast dient u aangifte te doen bij de politie. U heeft recht op een schade-uitkering wanneer de gestolen goederen niet binnen 30 dagen terug zijn. Wanneer deze na 30 dagen alsnog worden teruggevonden zijn deze voor de verzekeraar.

Inbraak

Zowel diefstal als inbraak vallen onder de inboedelverzekering. Bij kamerverhuur heeft men echter met de binnenbraakclausule te maken: de kamerdeur moet in dit geval zijn opgebroken wil men de schade vergoed krijgen.

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.